Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami KOWR.

  • 21-03-2022

21 marca 2022 roku w Stowarzyszeniu miało miejsce spotkanie Rady Klastra Podkarpackie Smaki z Dyrektorem OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie – Panem Jerzym Borczem oraz jego Kierownikiem OT KOWR w Rzeszowie - Panem Damianem Przedzieńkowskim.

Celem spotkania było wsparcie produktów i producentów żywności ekologicznej, tradycyjnej, regionalnej oraz produktów wysokiej jakości. Produkty takie są często droższe od produktów ogólnodostępnych, a konsumenci nie wiedzą z czego to wynika, dlatego tak ważnym jest proces uświadamiania odbiorców w tej kwestii.

Spotkanie dotyczyło wskazania kierunków działań mogących przyczynić się do osiągnięcia powyższych celów.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Klastra Podkarpackie Smaki w osobach:

- Agnieszki Andruszewskiej Smolin Fish,

- Beaty Łuki Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie,

- Urszuli Miazgi Podkarpackie Skarby SMAK - GÓRNO,

- Janusza Ramskiego (Zakład Pieczywa Trwałego Bogumiła Ramska) oraz

- Roberta Szelca Pierożek. Animatora Klastra – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" reprezentowały Prezes Stowarzyszenia – Pani Agnieszka Pieniążek oraz Wiceprezes - Pani Dorota Zielińska.

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION