Fundusz Grantowy


"Alpejsko-Karpacki Most Współpracy"

Od 01.10.2011 r. realizowany jest projekt pt:” Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Projekt wdrażany jest przez dwie instytucje posiadające doświadczenie i potencjał w dziedzinie zarządzania projektami europejskimi: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Partner Projektu).


Główną ideą projektu jest wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego poprzez :

1. aktywizację i promowanie producentów, wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych;

2. wymianę międzynarodowych doświadczeń gospodarczych wśród organizacji biznesowych;

W ramach projektu wprowadzone zostaną cztery rodzaje Funduszy Grantowych, które przydzielane są przez:

1. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Lider Projektu):
- Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu przeznaczony dla Przedsiębiorców;
- Fundusz Study Tour skierowany dla organizacji pozarządowych;

2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Partner Projektu):

- Fundusz Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego przeznaczony dla Przedsiębiorców

- Fundusz Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego przeznaczony dla Organizacji Pozarządowych;
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION