O klastrze


Klaster Podkarpackie Smaki

Kilka słów o podkarpackich smakach


Istotnym celem działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia" jest promowanie żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej produkowanej na terenie województwa podkarpackiego. Jednym z działań w ramach projektu "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" jest również powołanie Klastra Podkarpackie Smaki, zrzeszającego m.in. producentów żywności opartej o dwa ważne kryteria: jakość i tradycję. Powodzenie jego dalszego rozwoju daje gwarancję, że wyroby sygnowane marką „Podkarpackie Smaki" znajdą uznanie w oczach klientów.


Krzysztof Staszewski
członek-założyciel Stowarzyszenia „Pro Carpathia"


Klaster wg definicji PARP - to specyficzna forma organizacji produkcji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą. Podmioty te równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze. Podstawą działania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne.

 

Klaster Podkarpackie Smaki (ang. Subcarpathian Flavours Cluster) - zrzeszenie podkarpackich producentów żywności regionalnej tradycyjnej i ekologicznej opartych o dwa ważne kryteria jakość i tradycję.

 

Klaster Podkarpackie Smaki został powołany 16 stycznia 2013 r. przez 21 podmiotów, głównie producentów żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" oraz inne podmioty z województwa podkarpackiego.

 

Klaster zrzesza obecnie 54 podmioty (stan na luty 2024 r.). Oprócz producentów produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, znajdują się w nim także restauracje serwujące swoim klientom dania lokalne i tradycyjne. Członkami Klastra mogą zostać: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie publiczne i niepubliczne, instytucje publiczne, których założenia są zgodne z działalnością Klastra.

 

Celem Klastra jest wspieranie producentów poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, działania szkoleniowe, integrację ze środowiskiem naukowym oraz promocja produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych produkowanych na terenie województwa podkarpackiego, ich popularyzacja, a także wspieranie wspólnego dziedzictwa kulinarnego. Uczestnictwo w Klastrze to wzajemna współpraca jego członków, wymiana doświadczeń    i pomysłów, dlatego też organizowane są specjalistyczne szkolenia, konferencje branżowe i dyskusje.

 

Animatorem Klastra Podkarpackie Smaki jest Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Platformą informacyjną o działalności Klastra jest strona www.podkarpackiesmaki.pl, na której znajdują się również informacje na temat produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, kulinariów podkarpackich czy turystyki kulinarnej. 


W III kwartale 2015 r. Klaster Podkarpackie Smaki skutecznie przeszedł proces weryfikacji klastrów pod kątem standardów jego zarządzania, a tym samym znalazł się w elitarnym gronie 134 klastrów w Polsce, które zostały ujęte w ostatecznym dokumencie „Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015” (przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Zgodnie z tym Raportem Klaster Podkarpackie Smaki jest jednym z czterech klastrów reprezentujących przemysł spożywczy w Polsce, i jedynym z województwa podkarpackiego.

 

Jak zostać członkiem Klastra Podkarpackie Smaki?


Nowi członkowie przyjmowani są do Klastra przez Radę Klastra na wniosek dwóch członków Klastra po wypełnieniu stosownych dokumentów. Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Carpathia”, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adres: info@procarpathia.pl.


Lista dokumentów:

·  Wniosek do Rady Klastra o przyjęcie w poczet członków Klastra Podkarpackie Smaki,

·  Regulamin Klastra Podkarpackie Smaki,

·  Deklaracja Współpracy w ramach Klastra Podkarpackie Smaki.


W skład Rady Klastra Podkarpackie Smaki - na kadencję 2021-2023 - wchodzą:


1. Agnieszka Andruszewska - Zarząd Dóbr Smolin Spółka Cywilna

2. Alina Becla - PPHU "AWB" Alina  Becla

3. Dawid Gątarski - PPUH „POLOX" S.C. Stanisław Gątarski, Marta Gątarska

4. Urszula Miazga - Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o.o.

5. Janusz Ramski - Zakład Pieczywa Trwałego Bogumiła Ramska

6. Marta Rączka-Żurawska - Cukiernia „POKUSA” Marta Rączka-Żurawska

7. Robert Szelc - AR SZELC Sp. J.

8. Michał Urban - PPHU Michał Urban „Łańcuckie Sady”

9. Krzysztof Zieliński - Stowarzyszenie Polska EkologiaOperator Klastra:


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

tel/fax.: +48 17 852 85 26, info@procarpathia.pl


Osoba do kontaktu: Dorota Zielińska 

e-mail: dorota@procarpathia.pl
wniosek_o_przyjecie_w_poczet_czlonkow_klastra_podkarpackie_smaki.doc     Wniosek o przyjęcie do Klastra Podkarpackie Smaki
deklaracja_wspolpracy_w_ramach_klastra_podkarpackie_smaki.doc     Deklaracja współpracy w ramach Klastra Podkarpackie Smaki
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION