KALENDARZ IMPREZ

Środa, 21 Października 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

O klastrze


Klaster Podkarpackie Smaki

Krzysztof Staszewski
Krzysztof Staszewski

Kilka słów o podkarpackich smakach


Istotnym celem działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia" jest promowanie żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej produkowanej na terenie województwa podkarpackiego. Jednym z działań w ramach projektu "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" jest również powołanie Klastra Podkarpackie Smaki, zrzeszającego m.in. producentów żywności opartej o dwa ważne kryteria: jakość i tradycję. Powodzenie jego dalszego rozwoju daje gwarancję, że wyroby sygnowane marką „Podkarpackie Smaki" znajdą uznanie w oczach klientów.


Krzysztof Staszewski
członek-założyciel Stowarzyszenia „Pro Carpathia"


Klaster wg definicji PARP - to specyficzna forma organizacji produkcji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą. Podmioty te równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze. Podstawą działania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne.

 

Klaster Podkarpackie Smaki (ang. Subcarpathian Flavours Cluster) - zrzeszenie podkarpackich producentów żywności regionalnej tradycyjnej i ekologicznej opartych o dwa ważne kryteria jakość i tradycję.

 

Klaster Podkarpackie Smaki został powołany 16 stycznia 2013 r. przez 21 podmiotów, głównie producentów żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" oraz inne podmioty z województwa podkarpackiego.

 

Klaster zrzesza obecnie 60 podmiotów. Oprócz producentów produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, znajdują się w nim także restauracje serwujące swoim klientom dania lokalne i tradycyjne. Członkami Klastra mogą zostać: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie publiczne i niepubliczne, instytucje publiczne, których założenia są zgodne z działalnością Klastra.

 

Celem Klastra jest wspieranie producentów poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, działania szkoleniowe, integrację ze środowiskiem naukowym oraz promocja produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych produkowanych na terenie województwa podkarpackiego, ich popularyzacja, a także wspieranie wspólnego dziedzictwa kulinarnego. Uczestnictwo w Klastrze to wzajemna współpraca jego członków, wymiana doświadczeń    i pomysłów, dlatego też organizowane są specjalistyczne szkolenia, konferencje branżowe i dyskusje.

 

Animatorem Klastra Podkarpackie Smaki jest Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Platformą informacyjną o działalności Klastra jest strona www.podkarpackiesmaki.pl, na której znajdują się również informacje na temat produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, kulinariów podkarpackich czy turystyki kulinarnej. 


W III kwartale 2015 r. Klaster Podkarpackie Smaki skutecznie przeszedł proces weryfikacji klastrów pod kątem standardów jego zarządzania, a tym samym znalazł się w elitarnym gronie 134 klastrów w Polsce, które zostały ujęte w ostatecznym dokumencie „Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015” (przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Zgodnie z tym Raportem Klaster Podkarpackie Smaki jest jednym z czterech klastrów reprezentujących przemysł spożywczy w Polsce, i jedynym z województwa podkarpackiego.

 

Jak zostać członkiem Klastra Podkarpackie Smaki?

Nowi członkowie przyjmowani są do Klastra przez Radę Klastra na wniosek dwóch członków Klastra po wypełnieniu stosownych dokumentów. Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Carpathia”, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adres: ewelina.n@procarpathia.pl.


Lista dokumentów:

·  Wniosek do Rady Klastra o przyjęcie w poczet członków Klastra Podkarpackie Smaki,

·  Regulamin Klastra Podkarpackie Smaki,

·  Deklaracja Współpracy w ramach Klastra Podkarpackie Smaki.


W skład Rady Klastra Podkarpackie Smaki wchodzą:

1. Agnieszka Andruszewska - Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej i Gospodarstwo Rolne w Smolinie

2. Alina Becla - PPHU "AWB" Alina  Becla z Handzlówki,

3. Paweł Krajmas - Zakład Mięsny "Jasiołka", "JK" sp. z o.o. z Dukli,

4. Urszula Miazga - Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO sp. z o.o. z Górna,

5. Janusz Ramski - Zakład Pieczywa Trwałego Bogumiła Ramska z Rzeszowa,

6. Henryk Szczęch - Zakład Cukierniczo-Piekarniczy "IZA" Izabela Szczęch z Rzeszowa,

7.
Robert Szelc - AR SZELC sp. j. z Krosna.


Animator Klastra:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

tel/fax.: +48 17 852 85 26, info@procarpathia.pl


Osoba do kontaktu: Ewelina Nycz, dyrektor ds. rozwoju i promocji produktu

 e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl

wniosek_o_przyjecie_w_poczet_czlonkow_klastra_podkarpackie_smaki.doc     Wniosek o przyjęcie do Klastra Podkarpackie Smaki
deklaracja_wspolpracy_w_ramach_klastra_podkarpackie_smaki.doc     Deklaracja współpracy w ramach Klastra Podkarpackie Smaki
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION