III nabór

Raport z zachowania trwałości projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego

  • 14-07-2014
Raport z zachowania trwałości projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - PRZEDSIĘBIORCY (FPPRTEP) w ramach Projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego Przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Materiały ze szkolenia dla Beneficjentów III naboru FPPRTEP

  • 12-06-2014
W dniu 11 czerwca 2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Pro Carpathia w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów III naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - PRZEDSIĘBIORCY w ramach projektu "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szkolenie dla Beneficjentów III naboru FPPRTEP

  • 28-05-2014
Zapraszamy na szkolenie dla beneficjentów III naboru FPPRTEP, które odbędzie się 11 czerwca 2014 r. w Rzeszowie.

Załączniki do umowy III FPPRTEP

  • 20-05-2014
Wnioskodawca, który znalazł się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru do FPPRTEP proszony jest o dostarczenie załączników do umowy.

Materiały informacyjno-promocyjne

  • 16-05-2014
Informacje niezbędne do prawidłowej realizacji projektów w ramach III naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego- PRZEDSIĘBIORCY

Wyniki III naboru wniosków do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - Przedsiębiorcy

  • 15-05-2014
Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej projektów w ramach III naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - PRZEDSIĘBIORCY

Nowe wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa PZP

  • 14-05-2014
Operator Dotacji – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” przekazuje nowe Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION