Wydarzenia

Relacja Członka Klastra Podkarpackie Smaki z targów Grüne Woche

  • 24-01-2014
Wiele osób zadaje sobie to pytanie, zastanawiając się czym tak naprawdę jest ekologiczny miód. Znak rolnictwa ekologicznego jest gwarancją najwyższej jakości produktu. Aby móc umieścić taki znak na etykiecie wymagane jest posiadanie certyfikatu ekologicznego wydawanego corocznie przez jednostkę certyfikującą po procesie kontroli producenta. Pasieka musi spełnić wiele wymagań, aby otrzymać certyfikat potwierdzający zgodność procesu produkcji z wymogami rozporządzeń, pozyskiwanych produktów ekologicznych:
- lokalizacja na terenie, na którym stężenie szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze, glebę i wodę nie może przekraczać wartości dopuszczalnych.
- w promieniu maksymalnego zasięgu pszczół (ok. 3 km) powinny znajdować się gospodarstwa ekologiczne lub dzika roślinność.
- na terenach tych nie mogą być stosowane żadne chemiczne opryski co musi być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.
- odpowiednia odległość pasieki od wysypisk i spalarni śmieci, ruchliwych dróg, autostrad itp. uniemożliwiająca znalezienie się szkodliwych substancji w miodach, pyłku, pierzdze i propolisie.

Samo rozpoczęcie produkcji ekologicznej w pasiece musi być poprzedzone okresem przejściowym trwającym przynajmniej rok, a zanim powstanie pierwszy ekologiczny miód mijają trzy lata. W tym okresie musi nastąpić całkowita wymiana plastrów, uli bądź ich elementów na nowe, wolne od skażeń spowodowanych między innymi dotychczasowym stosowaniem leków pszczelich. Jest to niezmiernie ważne, gdyż w tych plastrach składany jest przez pszczoły miód. Wosk używany w plastrach musi być czysty i nie może zawierać żadnych środków roztoczobójczych.

W czasie pozyskiwania miodu nie wolno stosować żadnych syntetycznych dodatków, konserwować miodu. Pszczoły mogą być dokarmiane jedynie ekologicznym pokarmem bądź miodem ale tylko w określonych, wyjątkowych sytuacjach.
W pasiece zabronione jest stosowanie antybiotyków w ramach profilaktyki lub zwalczania szkodników pszczół. Dopuszcza się jedynie stosowanie środków ziołowych oraz preparatów na bazie olejków (np. mentolowego, tymolowego) i kwasów organicznych (np. szczawiowego i mrówkowego).

Ule muszą być wykonane z naturalnych materiałów (drewno lub słoma), nie można do nich stosować farb i klejów zawierających szkodliwe substancje.
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION