IV nabór

Raport Końcowy IV FPPRTEP

  • 29-04-2015


Operator Dotacji przekazuje Raport Końcowy z realizacji projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - PRZEDSIĘBIORCY (FPPRTEP) w ramach Projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Raport Końcowy z realizacji projektu należy złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji projektu wg Umowy o dofinansowanie projektu w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i tożsamej wersji elektronicznej.

W załączeniu:
  • Raport Końcowy,
  • Instrukcja wypełniania Raportu Końcowego,
  • Instrukcja wypełniania Zestawienia VAT,
  • Wykaz załączników do Raportu Końcowego,
  • Oświadczenie - archiwizacja, informacja i promocja.

 

iv_nabor_fpprtep__raport_koncowy.xlsx     Raport Końcowy - IV nabór FPPRTEP
iv_nabor_fpprtep__instrukcja_wypelniania_raportu_koncowego.docx     Instrukcja wypełniania Raportu Końcowego - IV nabór FPPRTEP
iv_nabor_fpprtep_instrukcja_wypelniania_zestawienia_vat.docx     Instrukcja wypełniania Zestawienia VAT - IV nabór FPPRTEP
iv_nabor_fpprtep_wykaz_zalacznikow_do_raportu_koncowego.docx     Wykaz załączników do Raportu Końcowego - IV nabór FPPRTEP
iv_nabor_fpprtep_oswiadczenie_-_archiwizacja_informacja_i_promocja.doc     Oświadczenie - archiwizacja, informacja i promocja - IV nabór FPPRTEP
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION