I nabór

Dobre praktyki - Raport Końcowy.

  • 15-03-2013

Prosimy o parafowanie i numerowanie przez -osoby upoważnione- każdej z wydrukowanych stron dokumentu  'Raport Końcowy' (arkusze programu Excel- Końcowy Raport i Zestawienie VAT) przed złożeniem ich w Biurze Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego.

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION