II nabór

Szkolenie "System raportowania"

  • 06-12-2013
W dniu 5 grudnia 2013 r. w Rzeszowie odbyło się szkolenie pn. System raportowania dla beneficjentów II naboru w ramach dwóch funduszy grantowych: Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – PRZEDSIĘBIORCY oraz Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST w ramach realizowanego projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Tematyka szkolenia:

Informacja i promocja w ramach SPPW,
Omówienie formularza Raportu Końcowego,
Wymagane dokumenty potwierdzające poniesione wydatki w ramach projektu,
Terminowość rozliczenia Raportu Końcowego,
Zasady przekazania płatności końcowej w formie refundacji, zatwierdzenia wydatków.Szkolenie prowadzone było przez Personel Biura Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego: Pani Ewelina Nycz (e-mail: ewelina.n@procarpthai.pl) oraz Pani Joanna Budak-Kwoka (e-mail: joanna@procarpthai.pl).


Dokumenty związane z Końcowym Raportem wraz z załącznikami omawianymi na szkoleniu zamieszczone są w poszczególnych zakładkach odpowiednio dla FPPRTEN i FPPRTEP.

UWAGA: 09.12.2013r. - Aktualizacja plików: instrukcji wypełniania Raportu Końcowego i Zestawienia VAT (zmiana pkt. 2.8 i 2.7)

UWAGA: 10.04.2014r. - Aktualizacja Instrukcji do wypleniania Raportu Końcowego w ramach II naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego- Przedsiębiorcy (zmiana pkt. 1.4 i 1.5)

 

1

ii_nabor_fpprtep_wniosek_o_platnosc_koncowa.docx.doc     Wniosek o płatnosc koncowa
ii_nabor_fpprtep_instrukcja_wypelniania_zestawienia_vat.pdf     Instrukcja wypełniana Wykazu VAT
ii_nabor_fpprtep__instrukcja_wypelniania_raportu_koncowego.pdf     Instrukcja wypełniana Raportu Końcowego
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION