II nabór

Raport z zachowania trwałości projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego

  • 14-07-2014
Operator Dotacji przekazuje Raport z zachowania trwałości projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - NGO, JST (FPPRTEN) w ramach Projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego Przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Raport z zachowania trwałości należy złożyć w biurze Operatora Dotacji do 7 dni kalendarzowych po upływie 18 miesięcy od dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu, (termin zakończenia projektu wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu - § 3 oraz we Wniosku o dofinansowanie projektu – Harmonogram).


Uwaga:

Raport z zachowania trwałości projektu należy złożyć w oryginale -  w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (czytelnie podpisany i opatrzony pieczęciami w stosownych miejscach).

 

Załączniki do Raportu z zachowania trwałości projektu należy złożyć jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (oryginały należy zarchiwizować w siedzibie Beneficjenta).

W załączeniu Raport z zachowania trwałości projektu.
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION