Aktualności

Szkolenie dla Beneficjentów IV naboru FPPRTEP

 • 24-02-2015


W związku z realizacją projektu w ramach IV naboru do FPPRTEP zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zasad realizacji i rozliczania projektu w ramach IV naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/ Ekologicznego – Przedsiębiorcy.

 

Szkolenie dotyczyć będzie:

  • Informacji i promocji,
  • Terminowości w realizacji projektu,
  • Zasad dokumentowania wydatków,
  • Postępowania dotyczącego zamówień publicznych. Pomoc de minimis,
  • Raport końcowy.

   

  Termin szkolenia:

  2 marca 2015 r., godz. 1300

   

  Miejsce szkolenia:

  Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji „PRO CARPATHIA” , Rynek 16/1

  Sala konferencyjna pok. 2.9.

   

  Uczestnicy szkolenia:

  Beneficjenci IV naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego


  Prowadzący szkolenie:

  Personel Biura Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego

   

  Osoba do kontaktu: Joanna Budak-Kwoka oraz telefonicznie 17 850 01 82.  Szkolenie jest obligatoryjne.


BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION