Wydarzenia

Relacja z Wilna - Klaster Podkarpackie Smaki

  • 06-03-2014
zdj. 1
zdj. 1
zdj. 2 Praca w grupach
zdj. 2 Praca w grupach

W dniach 26 – 27 lutego 2014 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” uczestniczyło w międzynarodowej sesji treningowej w Wilnie na Litwie poświęconej tematyce klastrów. Omówiono modele biznesowe klastrów działających w Europie, sposoby finansowania oraz dobre praktyki już działających i prężnie rozwijających się klastrów na przykładzie klastra choćby z Danii - Copenhagen Cleantech Cluster oraz Francji - Medic@lps.

W dwudniowej sesji szkoleniowej uczestniczyli przedstawiciele klastrów, ich członkowie oraz organizacje otoczenia biznesu z około 14 krajów, m. in. z Francji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Słowenii, Dani, itd.

Województwo podkarpackie reprezentowali przedstawiciele dwóch klastrów, Klastra Energii Odnawialnej, Klastra „Podkarpackie Smaki” oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, jako partner realizowanego projektu „Improvement the effectiveness of regional development policies in eco-INNovation for smart hOme and independent liVing to increase the quality of life of Ageing people.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, wiedzy dla sukcesywnego rozwoju klastrów na świecie.  Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń i wiedzy w celu identyfikacji i analizy najlepszych praktyk w tematyce klasteringu.


Podczas dwudniowej sesji odbyły się również liczne dyskusje oraz ćwiczenia w grupach, na których poddawano poszczególne klastry jako case study. Klaster „Podkarpackie Smaki” został również zaprezentowany przez Panią Ewelinę Nycz – Kierownika Biura Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego i zyskał przychylność wielu uczestników.

 

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION